BioSynergi Proces ApS

BioSynergi Proces ApS


 

 

Se også

 

BioSynergis nyheder


 

Seneste nyt:       Udviklingsarbejdet afsluttet!        Se nyhederne


BioSynergi Proces ApS drives med passion for at udbrede anvendelsen af brændselsflis og andet overskudstræ fra skovbruget og træindustrien til energieffektiv energiproduktion.

Grundlæggende er BioSynergi Proces et ingeniørfirma med kompetencer indenfor biomasse-anvendelse, som tilbyder at udvikle og etablere energi- og maskinanlæg.

Helt specielt har vi udnyttet vores kompetencer til at drive et langt udviklingsforløb fra de første håndskitser over 3D CAD tegninger til etableringen af et komplet kraftvarmesystem, der er baseret på termisk forgasning af brændselsflis.

Anlægskonceptet markedsfører vi som BioSynergis kraftvarmesystem.


Rådgivningsydelser

Vi udfører også konsulent-, konstruktions- og rådgivningsopgaver, der vedrører effektiv udnyttelse af biomasse.


Vi tilbyder blandt andet:

  • Rådgivning om driftsøkonomi, etablering, ombygning, drift samt projektering af flis-, træpille-, og halmfyrede anlæg.
  • Generel maskin- og anlægskonstruktion udført med et professionelt 3D-CAD program, så mål og design kan ses og vurderes visuelt fra alle vinkler før der træffes beslutning om fremstilling.

Her har vi en særlig ekspertise og stor specialviden til rådighed indenfor anvendelse af træflis fra skovbruget, rent affaldstræ samt træpiller til energiformål. Vores medarbejderes erfaring på de områder har rødder tilbage til 1984.


 

BioSynergis kraftvarmesystem - Effektiv udnyttelse af brændselsflis

Den mest energieffektive og totaløkonomisk bedste måde til at få energi ud af træ mener vi sker, når brændselsflis bruges til samtidig produktion af el og varme på et kraftvarmeanlæg.


Derfor udvikler og markedsfører BioSynergi Proces ApS et komplet kraftvarmeanlæg, der fyres med CO2 neutral brændselsflis.


Det brændselsvalg indebærer at energiproduktionen både er miljørigtig og ikke mindst økonomisk attraktiv.


For fjernvarmeværker op til ca. 500 forbrugere og større virksomheder kan den type anlæg være svaret på det naturlige ønske om den lavest mulige varmepris.

Fra træ til elektricitet og varme
Kernen i BioSynergis kraftvarmesystem er en gasgenerator, der omdanner brændselsflis til brændbar gas. Gassen benyttes som brændstof i en forbrændingsmotor til kraftvarmeproduktion.

Den enkle metode til at få en motor til at køre på biobrændsel, som i dette tilfælde er træflis, er at omdanne træflisen til gas. Omdannelsen sker i en forgasser - også kaldet en gasgenerator -, hvor flisen gennem opvarmning og forskellige kemiske reaktioner omdannes til en brændbar gas. Det samlede koncept er velegnet til etablering eller ombygning af decentrale kraftvarmeværker.

BioSynergi Proces’ første flisfyrede bioforgasningsanlæg til kraftvarmeproduktion i fuld størrelse (300 kWel/750 kJ/s varme) er opført for Hillerød Bioforgasning P/S ved en fjernvarmecentral hos Hillerød Forsyning. Store dele af anlægget er opbygget i moduler med henblik på skalering til større effekt.


Teknologien er udviklet på et mindre kraftvarmeanlæg
Til udvikling af kraftvarmesystemet har BioSynergi rådet over et mindre udviklings- og demonstrationsanlæg med en nominel eleffekt på 75 kW og en varmeeffekt på 165 kW. Demonstrationsanlægget - med kælenavnet Castoranlægget - der var placeret hos Græsted Fjernvarme i Nordsjælland.

Driftserfaringerne fra dette anlæg omfatter flere end 3.900 timers drift med salg af mere end 130.000 kWh el til det offentlige elforsyningsnet samt varme til fjernvarmenettet.

Teorien og teknikken bag demonstrationsanlægget er udviklet med bl.a. økonomisk støtte fra Energistyrelsens UVE-program samt Energinet.dk's  PSO-programmer.

Maskinhuset i forgrunden har rummet BioSynergi Proces ApS demonstrationsanlæg, der anvendte almindelig skovflis til kombineret produktion af elektricitet og varme.