BioSynergi Proces ApS > Økonomiske fordele

Økonomiske fordele

Mindre fjernvarmeværker samt virksomheder med stort behov for el og varme kan opnå væsentlige økonomiske fordele ved at etablere et flisfyret forgasningsanlæg til samtidig produktion af el og varme.

 

 

 

Også en mulighed for naturgasfyrede kraftvarmeværker

Små naturgasfyrede kraftvarmeværker må faktisk gerne i dag skifte naturgassen ud med biomasse! Det er Projektbekendtgørelsens[1] paragraffer der åbner den mulighed.

 

Betingelsen er at biomassen benyttes til kraftvarmeproduktion; altså at kraftvarmeværkerne fortsætter med kombineret produktion af både elektricitet og varme. Og der er her at kæden (hidtil) er hoppet af.

 

For hidtil har der ikke eksisteret små kraftvarmesystemer, der har været i stand til at udføre et eftertragtet dobbelt kunststykke. Kunststykket består i både at udnytte biomassen effektivt til kraftvarmeproduktion og samtidig præstere en lige så lav varmeproduktionsomkostning som et flisfyret varmeværk.

 

Det er et sådant system BioSynergi Proces har demonstreret i lille skala og nu er i gang med forberedelserne til at få det op i en størrelse, der er interessant for mindre naturgasfyrede kraftvarmeværker. [1] Projektbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Transport- og Energimisteriets Bek 1295 13. december 2005.