Maskinkonstruktion og andre ingeniørydelser tilbydes
Maskinkonstruktioner og -tegninger i 3D CAD program udføres


Gennem en dialog med vores maskiningeniører, der både er faglært uddannede og har kandidatuddannelser fra DTU som stærk ballast, kan dine tanker, ideer og skitser af nye maskinkonstruktioner og anlæg hurtigt omsættes til målfaste og detaljerede 3D tegninger.

Vi har mange års erfaring med at konstruere og fremstille maskinkomponenter eller foretage anlægsændringer ud fra 3D konstruktioner af den ønskede løsning.

Vi har særlige kompetencer med udvikling og konstruktion af biomassefyrede energianlæg og større anlægsinstallationer indenfor denne branche.

Den opbyggede viden fra vores mange udviklingsprojekter anvender vi også til at udføre gennemførte løsninger for andre brancher.

Uanset om du ønsker assistance til hele forløbet fra ide til færdigt produkt, eller om du kun har behov for assistance til en deletape af ruten, kan vi tilbyde at assistere dig.

Det kan være du har behov for konstruktion af en enkelt mindre maskinkomponent?

Måske mangler du assistance til at gøre en prototype/forsøgsmodel til dit udviklingsprojekt klar til fremstilling? 

Eller handler dit projekt om at opbygge et komplet maskinanlæg, et fyringsanlæg, et procesanlæg eller en anden anlægsinstallation? 


I alle tilfælde kan vi tilbyde at udføre:


Udviklingsarbejde
Få dine nye produktideer og maskinkonstruktioner tegnet i et professionelt 3D CAD program (SolidWorks) og gjort klar til fremstilling. Se din løsning fra alle vinkler og få foretaget eventuelle ændringer af konstruktionen inden detail- og arbejdstegningerne sættes i gang.

Et godt udgangspunkt er nogle håndskitser og anvisninger fra dig, der beskriver dine ønsker til en konstruktion. Det er nok til at vi kan levere de første målfaste rumlige 3D tegninger af den ønskede løsning.

Udviklingsarbejde udføres for eksterne firmaer med skriftlige aftaler om fortrolighed.

Færdige projekter
Store og små emner, maskiner og stålkonstruktioner udføres med fuld tegningsdokumentation. Oversigtstegninger – samlingstegninger - detailtegninger -arbejdstegninger. Materialet udarbejdes efter aftale og klargøres så du kan sætte din ide i produktion.

Færdige produkter
Ønsker du at få leveret en færdig løsning kan vi også tilbyde at rådgive om og lede fremstillingen af dit produkt. Til selve fremstillingen henviser vi gerne til vores velafprøvede netværk til fremstillingsvirksomheder.


Kontakt os på tlf. 45 86 14 30 eller mail hhj@biosynergi.dk for at høre mere om hvordan vi kan samarbejde.


Sådan benytter vi selv 3D CAD til maskinkonstruktion

3D CAD tegninger i SolidWorks er grundlaget for alle konstruktioner i BioSynergis kraftvarmesystem.

Fra de første skitser af den grundlæggende ide og frem til samlings- og arbejdstegninger anvender vi 3D CAD tegningsprogrammet som værktøj.

Brugen af tegningsprogrammet giver os sikkerhed for, at når de enkelte dele passer sammen på computeren, så passer de også sammen i virkeligheden, når de er fremstillet efter arbejdstegningerne.

Se eksempelvis tegningen herunder af BioSynergis tørreanlæg til frisk brændselsflis, der  indgår i kraftvarmesystemet.3D konstruktionen af tørreanlægget indeholder alle mål og detaljer til at udarbejde samlings-og arbejdstegningerne, der skal bruges i værkstedet til fremstillingen af anlægget.

I dette tilfælde er arbejdstegningerne benyttet hos en af vores underleverandører til fremstillingen af de større dele af tørreanlægget.

På billedet herunder er det færdige tørreanlæg under læsning for at blive kørt til opstillingsstedet, efter at vi på vort eget værksted har udført slutmontagen af de mindre dele af anlægget.