BioSynergi Proces ApS > Udviklingsprojekter

Udviklingsprojekter

Det økonomiske fundament til udviklingen og afprøvningen af BioSynergi kraftvarmesystem er frembragt gennem en række udviklingsprojekter.


Grundstenen i alle projekter er BioSynergi Proces’  kernekompetence og patenter indenfor trinopdelte medstrøms forgasningsanlæg til kraftvarmeproduktion på biobrændsel.


Herunder ses listen over afsluttede og igangværende udviklings- og demonstrationsprojekter ultimo 2008.

Projekter med bevilling fra Energistyrelsen:

ENS-UVE projektnr. 023005/23014-0022: Optimering og automatiseret drift af Open Core anlæg til kraftvarmeproduktion på skovflis. Afsluttet.

EFP 2001 projekt: Dynamisk modellering af trinopdelte forgassere ledet af MEK, DTU Lyngby. Afsluttet.

EFP 2007 projekt, pr. nr. 33033-0087: Udvikling af trinopdelt Open Core forgasningsanlæg til kraftvarmeproduktion med træpiller som brændsel.

Projekter med bevilling fra Energinet.dk:

PSO-projekt 5288: Reguleringsegenskaber for trinopdelte forgasningsanlæg. Afsluttet. Projektresumeet kan frit hentes som pdf fil.

PSO-projekt 5729: Opgradering og fortsat demonstrationsdrift af trinopdelt forgasningsanlæg. Afsluttet. Projektresumeet kan frit hentes som pdf fil

PSO-projekt 7191: Forenkling, system- og driftsoptimering af trinopdelt forgasningsanlæg til kraftvarmeproduktion. Desuden teknisk og finansiel forberedelse til opskalering af kraftvarmesystemet.

ForskEl projekt 1-0025: Forberedelse til fuldskala demonstration af 1.300 kWth (300 kW el)trinopdelt forgasningsanlæg til kraftvarmeproduktion samt introduktion af 3. parts deltagelse/investering til finansiering af demonstrations­projekter.


ForskEl projekt 1-10131: Indhentning af driftserfaringer fra trinopdelt forgasningsanlæg til kraftvarmeproduktion samt optimering af funktion og drift af kontinuerligt tørresystem til brændselsflis.

Den internationale interesse for BioSynergis kraftvarmesystem og udviklingsaktiviteter er stor. Her er det repræsentanter fra pyrolyse- og forgasningsnetværket ThermoNET, der glædede os med et besøg.